15. september 2016

Kom Godt Igang

Vi ønsker at du og dine klienter får mest muligt ud af at bruge DoloTest, så her er lidt hjælp til at komme godt i gang.

 

 

DoloTest er intuitivt let at anvende, men for at gøre starten endnu lettere, er her en lille video om at komme godt igang

 

 

DoloTest i dagligdagen

 

DoloTest brugerSTEP 1:

DoloTest er let at bruge og forstå. Der findes dog en særlig introduktion til behandler og borger, som er indbygget i systemet.

STEP 2:

Begynd med at udfylde DoloTest. Det er enkelt at gå til DoloTest siden og logge sig ind med sit brugernavn og kode(r) uanset om det er fra arbejde, hjem, i klinikken, eller et hvilket som helst andet sted.

STEP 3:

Det emne der skal udfyldes er fremhævet, og scoringsområdet som er aktivet, er en blå kasse. Brug computermus til at finde det sted inden for det blå felt, som svarer til  omfanget af det pågældende problem – og klik med musen.

Når scoring er fortaget afsættes et rødt mærke svarende til det markerede sted, og DoloTest roterer nu automatisk, og fremhæver og aktiverer det næste område.

Det tager i gennemsnitlig under 2 minutter at udfylde DoloTest – markant hurtigere end andre målemetoder.

STEP 4:

Når alle otte emner er markeret optegnes DoloTest-Profilen automatisk.

STEP 5:

Testresultatet er omgående præsenteret som en DoloTest-Profil. Valideringsstuiderne af DoloTest har vist, at denne visuelle præsentation af testresultatet er intuitivt let at forstå og bruge, hvorfor borger og professionel med det samme kan dele, diskutere og forstå målingen. Der er ikke brug for at læse en manual eller være specielt uddannet. Med “ingen problemer” mod centrum og “værst tænkelig” mod periferien, er tilstanden og dens påvirkning af livskvaliteten værre jo større DoloTest-Profilen er.

En DoloTest-Score (sum af total score for de enkelte områder) er også tilgængelig. Den maksimale DoloTest score er 800. Disse numeriske data kan anvendes til mere detaljeret analyse, til dokumentation, forskning, eller til kvalitetsstudier.

Den øverste del af DoloTest-Profilen beskæftiger sig mest med fysiske emner, den nederste mest med psykisk belastning – med overgangs zoner. Dette kan anvendes til, blot med et hurtigt kig på en DoloTest-Profil, at få et overblik over belastningen og dens vægtning.

STEP 6:

Resultatet og de næste trin diskuteres i et samarbejde mellem borger og professionel.

Oftest vil der være problemer i adskillige områder. Find disse og diskuter mulige interaktioner og forklaringer. Hvad tænker borgeren når han eller hun ser DOloTest-Profilen? Hvad tænker den/de sundhedsprofessionelle?

Hvis der findes tidligere DoloTest-profiler, så find disse frem for at sammenligne. Det er let i DoloTest – blot gå vælg dem i oversigten. Nogen ændringer? Overraskelser?

Diskuter og find mål for behandling og indsats. Det kan for eksempel være bedre søvn og deraf følgende mindre træthed. Diskuter herefter hvordan disse mål kan nåes. Hvad skal gøres og hvem skal gøre hvad? Der er sandsynligvis noget borgeren selv kan og må gøre. Der kan være behov for medicin eller ændring i medicin, måske behov for henvisning til anden specialist, eller behov for samarbejde mellem social sektor og sundhedssektor. Listen over muligheder er lang.

Når målet er identificeret, så plot det ind, det kan så sammenlignes med fremtidige DoloTest-Profiler. På den måde sikrer man sig, at man er på rette vej og kan ændre/justere i tide.

Step 7:

Den visuelle DoloTest-Profil kan anvendes af læger og andre sundhedsprofessionelle i forbindelse med henvisninger og kommunikation med andre i sundhedssektoren, eller f.eks i samarbejde med personer i socialsektoren eller i forbindelse med forsikringssager.

Step 8:

Fortsæt med at anvende DoloTest. DoloTest systemet tillader, at der udfyldes en DoloTest-Profil daglig. Dette vil dog sjældent være relevant, da ændringer ofte finder sted over længere tid end det.

Brug DoloTest-Profilerne til at forblive i kontakt med borgeren, også når han eller hun ikke er i klinikken. Send en e-mail, en SMS eller ring til borgeren med en kommentar, støtte, opmuntring  eller for at diskutere og evaluere fremgang. Det tager så lidt tid, men denne støtte har meget stor betydning for borgeren.

Monitorering af DoloTest-Profiler, selv når borgeren er hjemme eller på arbejde, tillader tidlig identifikation af uønskede ændringer og tegn på forværring i tilstanden. Brug dette til finde de personer der har brug for fremmøde konsultation, istedet for at mødes med alle.

Step 9:

At samle data er let når man bruger DoloTest. Den enkelte’s scoringer kan med blot et enkelt klik overføres til Excel regneark for yderliger analyse. Data fra en borger kan samles med data fra andre for at monitorere kvalitet af behandling, finde områder der kræver opmærksomhed, eller måske skal data bruges til et

 

FAQ siden kan du finde svar på hyppige spørgsmål, og kontakte DoloTest Support