15. september 2016

DoloTest – Visuelt Måleinstrument for Livskvalitet

DoloTest er et online visuelt måle- og kommunikationsredskab, udviklet til at anvende i samarbejdet mellem en borger/patient og dennes behandlere.

DoloTest er videnskabeligt vialideret, tager under 2 minutter at udfylde, og er klar med det samme med:

* Måling af både livskvalitet og enkelte komponenter

* Grundlag for kommunikation, målsætning og opfølgning

* Dokumentation

* Kvalitetssikring

DoloTest

En klinik, afdeling eller anden enhed oprettes i DoloTest som en lukket gruppe med adgang til DoloTest. Alle medarbejdere, der er oprettet i gruppen, har med brug af unikke brugernavne og passwords adgang til de krypterede scoringer fra alle patienter/borgere.

DoloTest brugerTilsvarende får den enkelte patient eller borger et unikt brugernavn og password, så det er muligt fra PC, tablet eller smartphone at score DoloTest fra hjemmet – eller fra hvor som helst ellers.

Når en patient/borger har udfyldt en DoloTest-Profil, får behandleren en notifikation via e-mail.

Behandleren har mulighed for at sammenligne DoloTest-Profiler over tid, og kan dermed let se og dokumentere ændringer. Da DoloTest ikke kræver større instruktion for at blive forstået, kan resultaterne umiddelbart deles med patienten eller borgeren.

Behandleren har også adgang til at samle og gemme oplysninger i en en-sidet rapport, der indeholder både de visuelle DoloTest-Profiler samt de underliggende scorringer som tal. Disse tal  kan anvendes i yderligere anayser, og med et enkelt klik overføre alle data for en given person til Excel for yderligere bearbejdning. Det kan f.eks. være som led i et projekt, kvalitets analyse og -presentation, forskning og meget andet.

DoloTest CE certificeret

 

 

Hjælp til Kommunikation

Samtale om DoloTest

Kommunikation om smerter og andre kroniske tilstande kan være en udfordring både for personen med med den kroniske tilstand, og for den sundhedsprofessionelle.

Det kan være vanskeligt at beskrive hvordan man oplever sit som sygdomsramt for sundhedsprofessionelle og andre der kan have svært at forstå omfanget af sygdommen og dens indflydelse på livskvaliteten.
At leve med en kronisk sygdom har mange konsekvenser. Det er en tilstand, der har indflydelse på rigtigt mange aspekter af livet, oftest i et sådant omfang, at livskvaliteten er stærkt påvirket. Ligeledes kan det være svært at beskrive i hvilket omfang, man oplever problemer med det sociale liv, med søvn, humør eller ens muligheder for fysisk aktivitet.

DoloTest hjælper med at beskrive de vigtigste aspekter af livet med kronisk sygdom til  læge, sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, eller hvem der i øvrigt hjælper. DoloTest støtter de professionelle hjælpere i at forstå både påvirkningens omfang og dens indflydelse på livskvaliteten – og til at forstå effekten af behandling på alle disse parametre.
DoloTest måler de otte mest relevante områder inden for en persons helbredsrelaterede livskvalitet:

 

 

Smerte

Problemer med let fysisk aktivitet, f.eks. daglige gøremål

Problemer med sværere fysisk aktivitet, f.eks. gåture og motion

Problemer med at passe arbejde

Nedsat energi og træthed

Dårligt humør

Nedsat social aktivitet

Søvnproblemer

DoloTest OnlineDoloTest er Let at Anvende

DoloTest tager i gennemsnit under 2 minutter at udfylde, og producerer omgående en visuel præsentation af testresultatet kaldet en DoloTest-Profil. De fleste patienter/borgere finder DoloTest let at forstå, og mener, at den er en god hjælp til at give en meningsfuld præsentation af deres situation. Mange er endda gået så langt, at de har ønsket at vise deres DoloTest-Profiler til familie eller kolleger for at give dem en bedre indsigt i den indflydelse, syfdommen har på deres liv og livskvalitet.

DoloTest: Sæt mål og Brug Tjekliste

DoloTest kan og bør også anvendes til at sætte mål for livet med den kroniske tilstand. At være bevidst om, hvad man ønsker at opnå, gør det lettere at identificere relevante behandlinger og aktiviteter, og gør det lettere at fravælge andre. Det kan være, at målet er at reducere smerteoplevelsen, at bedre søvnen, reducere træthed. Den lette visuelle sammenligning med tidligere resultater gør det meget let at sammenligne, og dermed at vise om man er på rette vej, eller om målet endda er opnået. Denne evaluering af effekt af de tiltag man har gjort, indikerer også om behandling bør justeres eller endda stoppes og udskiftes med andet.
Ydermere fungerer DoloTest også som en tjekliste som sikrer, at alle nøgleområderne i livet med den kroniske tilstand er vurderet og monitoreret.

 

Klik her for at kontakte os for for yderligere information eller for at aftale et møde