15. september 2016

Fordele ved DoloTest

Der er mange fordele ved at anvende DoloTest. En af dem er den lethed og hurtighed hvormed testresultaterne kan dannes og fortolkes.

DoloTest er udviklet med den enkelte borger for øje. DoloTest er let at udfylde (i gennemsnit under 2 minutter) og testresultatet, den visuelle DoloTest-Profil, er tilgængelig i det øjeblik testen er udfyldt. Herved har man omgående en meningsfuld visuel (og gemt numerisk) præsentation af borgerens smerte, tilstand og livskvalitet

Kommunikation

Udover at hjælpe den enkelte med at beskrive sin kroniske sygdom og dens indflydelse på livet og livskvaliteten, er DoloTest også meget anvendelig som hjælp og støtte til samtale mellem borger og sundhedspersonale om tilstande og livskvaliteten. Men DoloTest er også en meget brugbar hjælp for sundhedspersonalet i deres indbyrdes samtale om den enkelte. DoloTest-Profilerne understøtter kommunikation med andre behandlere. Det uanset om det er en kollega eller et team, som man ønsker at drøfte situationen med. DoloTest-Profilerne kan også anvendes til effektiv og sikker kommunikation på tværs af sektorer, f.eks. socialrådgivere, jobforvaltninger, forsikringsselskaber, sundhedssektor administratorer, politikere, m.fl.

DoloTest hjælper gennem labyrinten

Dele information

Udover at understøtte deling af information mellem borger og behandler, samt i professionel kommunikation med samarbejdspartnere, som omtalt ovenfor, gør DoloTest det også muligt for sundhedssystemer at monitorere kvalitet og effekt af behandling.

Monitorere sygdommens indflydelse på livskvalitet

Foruden at måle sygdommens sværhedsgrad og indflydelse på livskvalitet, fungerer DoloTest også som en tjekliste, der sikre at nøgleområderne i borgerens tilstand er håndteret effektivt, og at der ikke er enkelte områder, der er overset.

Effekt af behandling

DoloTest-Profilen giver et meningsfuldt billede af den enkeltes smerteoplevelse og livskvalitet, og kan bruges til hurtigt og effektivt at identificere nøgleområder for intervention, såvel som hjælpe med at lægge en realistisk plan og mål for behandlingen. Når DoloTest er udfyldt flere gange, kan effekt af behandlingen umiddelbart ses som en ændring i størrelse og form af DoloTest-Profilerne.

DoloTest og forskning

DoloTest er også et særdeles effektivt værktøj til forskning og kvalitets studier. Ikke blot er DoloTest-Profilen umiddelbart tilgængelig og let at aflæse, men den enkelte er også i stand til at godkende sin udfyldelse af DoloTest før den gemmes. Dette øger validiteten af data. På det mere praktiske plan, kan data fra DoloTest med blot et enkelt klik overføres til Excel regneark for yderligere statistiske analyser eller overførsel til andre analyse og forsknings applikationer.