15. september 2016

DoloTest kan reducere sundhedsudgifter

Kroniske tilstande er hovedårsagen til kontakt med både social- og sundhedssystemet

Hver tredie kontakt med primærsektoren skyldes et smerteproblem

Smerteklager er en hyppig årsag til kontakt med både social- og sundhedsvæsenet. Vi har lavet et videnskabelig studie, der viser, at hver tredie person der kommer til primærsektoren, kommer på grund af et smerteproblem. Men også i andre dele af sundhedssektoren, og også i socialsektoren, er smerte langt den hyppigste årsag til at opsøge hjælp. Det gælder både akutte og kroniske smerter. Depression, stress og smerter er førende årsag til fravær fra arbejde, speciel langtids sygefravær.

Vi ved fra talrige forskningsresultater, at omkring hver fjerde dansker lever med vedvarende smerter. Det er ikke kun et dansk problem, det samme ses i andre vestlige lande. Med så stor forekomst af vedvarende smerter vil de fleste af os kende en eller flere, der lever med disse, og ved så også, at tilstanden har en stor pris, når det kommer til livskvalitet. Men vedvarende smerter har også en stor økonomisk pris for sundhedssektoren og for samfundet generelt.

peopleonstreet-copy

Identificere personer med særligt behov i tide

I et nyligt fremlagt studie fra Irland fandt forskere, at en lille del af personer med smerter stod for en meget stor del af omkostningerne – 5% af de smerteramte stod for 26% af omkostningerne.

Forskerne identificerede to vigtige faktorer, som afgørende for de høje omkostninger. Omkostninger forbundet med personer, der oplevede høj smerteintensitet var fire gange højere end for personer med lav smerteintensitet. Den anden og vigtigste faktor, var personer med samtidig depression og smerter. DoloTest monitorerer både smerteintensitet og humør/depression, og gør det muligt med et enkelt blik på DoloTest-Profilen, at identificere personer med disse  særlige risikoforhold.

Økonomisk gevinst med DoloTest

PainSense Med DoloTestDoloTest er måleredskabet i den engelske smerte app “PainSense”, udviklet i samarbejde med det engelske sundhedssystem NHS. “PainSense” har i pilotstudier ikke bare vist, at den kan forbedre resultatet af behandling og omsorg, men har også vist sig i stand til at spare NHS millioner af Pund på samme tid. Foreløbige resultater fra pilotstudierne har vist

  • 20% reduktion i forbrug af smertemedicin
  • 50% reduktion i kontakt med primær sektoren
  • 27% reduktion i henvisninger til smerte- og ortopædkirurgiske specialer
  • 80% nåede deres mål for smertetilstanden

Et stort ph.d. studie er nu i gang på University of York i England.

Monitorering af DoloTest-Profiler, selv med borgeren hjemme eller på arbejde, giver mulighed for tidlig identifikation af uønskede ændringer, der kan indikere en forværring i tilstanden. Dette kan med fordel anvendes til at identificere personer med behov for fremmøde i konsultationen, som alternativ til at se alle. Det sparer både borgeren og behandlingsstedets tid.

Behandling af vedvarende smerter er vigtig, men der findes ikke en one-size-fits-all behandling. Behandlingen skal individualiseres for at være effektiv. DoloTest er en let metode for både borger og professionel til at vurdere effekt af behandling. Rettidig identifikation af manglende effekt af behandling, gør det muligt at justere behandlingsplaner tidligt, så unødvendig lang tids behandling, som ikke har den ønskede effekt, kan undgås.

 

 

Klik her for at kontakte os for for yderligere information eller for at aftale et møde