15. september 2016

DoloTest i PainSense, en NHS app i England

DoloTest har success i England

PainSense Med DoloTest “PainSense”, en app til smerte patienter i England, er udviklet til at hjælpe borgere med at håndtere deres liv med smerter, og udviklet til at understøtte egenomsorg, og til at hjælpe sundhedspersonale og omsorgspersoner med at tilbyde individualiseret og optimal behandling og pleje, og samtidig reducere sundhedsudgifterne.

PainSense, med DoloTest som det centrale måleredskab, er af den Engelske sundhedsminister Jeremy Hunt rost i det Britiske parlament som “et fantastisk redskab”.

PainSense og DoloTest

PainSense er en applikation, an app, til telefoner og tablet computere, og indeholder DoloTest som måleredskab. Vores Engelske Samarbejdspartner ADI Healthcare (Advanced Digital Institute)  har, sammen med os, “PainToolKit”, personer der lever med smerte, sundhedsprofessionelle samt det engelske sundhedssystem NHS udviklet og lanceret den innovative mobil app.

Vi er fra EvidenceProfile og DoloTest stolte over at være med i dette arbejde.

PainSense og Egenomsorg

PainSense bygger på principperne for kognitiv terapi (CBT), og understøtter egenomsorg for livet med vedvarende smerter. Udover DoloTest, er der er en række elementer i PainSense så som uddannende tekst og videoer, advarsler ved negativ udvikling, afslapningsredskaber, medicin overblik, og bruger interaktivitet til at understøtte engagement, monitorering, målsætning og compliance.

PainSense og DoloTest Integreret i NHS System

Foruden at understøtte egenomsorg er PainSense integreret i NHS systemer, med sikker deling af kommunikation og DoloTest måling. Dette giver adgang for læger og andet sundhedspersonale til at se DoloYTest-Profiller og andre oplysninger fra PainSense i  deres journalsystem. Hermed får behandlerene adgang til at monitorere den enkeltes tilstand, og til at levere bedre resultater. Herudover er data fra PainSense integreret i NHS-sunhdesvæsenets informationssystem, hvilket giver mulighed for blandt andet kvalitetsmonitorering.

Der er igangværende studier med PainSense, men pilotstudier har allerede nu vist, at udover at forbedre den enkeltes behandling, kan PainSense også spare NHS millioner af Pund. De foreløbige pilotstudieresultater har allerede vist 20% reduktion i brug af smertemedicin, 50% reduktion i konsultationer hos praktiserende læger, samt 27% reduktion i viderehenvisninger til smerteklinikker og ortopædkirurger.

DoloTest hjælper med at sætte mål, og resultaterne fra de foreløbige pilotstudier viser, at 80% af deltagerene siger de har nået deres mål for livet med vedvarende smerter.

Apple AppStore og GooglePlay

Den omtalte app er tilgængenlig “world wide” som “PainTooKit” for både iOS og Android i hhv. Apple’s AppStore og GooglePlay. Det er dog kun i England app’en kan anvendes sammen med sundhedssystemet.

app_store

 

android-app-store