15. september 2016

DoloTest: Det videnskabeligt validerede måle og kommunikations værktøj

DoloTest er videnskabeligt veldokumenteret, og der er nye studier undervejs

 

DoloTest er Evidensbaseret Medicin

DoloTest er udviklet med patienten for øje, og udviklet i samarbejde med patienter og deres behandlere. DoloTest er testet i aldersgruppen 20 til 96 år.

Et omfattende valideringsstudie er blevet udført i Danmark med 246 patienter. Undersøgelsen er præsenteret i en videnskabelig artikel i det internationalt anderkendte fagtidsskrift ”Pain Practice”.

Validerings studiet viste:

Relevansen af de otte emner:

DoloTest indeholder de 8 mest relevante emner for smerters indflydelse på en persons livskvalitet

Ens vægtning af alle emner:

Den såkaldte ”faktor analyse” viste ens relevans og vægtning af alle emnerne

Positiv korrelation med SF-36 i alle emner:

Validering mod det mest anvendte skema til registrering af livskvalitet, SF-36, viste positiv korrelation i alle emner. Korrelationen var mellem 0.47 og 0.69

Pålidelighed:

Der blev påvist en god såkaldt ”intern konsistens”. Test-retest stabilitet blev påvist med positiv regression mellem DoloTest og SF-36 i alle emner.

Valideringsstudiet kan findes her.

DoloTest er evidens baseret medicin

 

Kognitiv validering

Vi har udført kognitiv validering for at kunne dokumentere patienter/borgeres forståelse. Denne validering viste, at DoloTest blev fundet meget let at forstå, hurtig at udfylde (lidt under 2 minutter i gennemsnit), samt at DoloTest-Profilen giver et godt billede af patientens livskvalitet.

DoloTest og Demente

Muligheden for brug af DoloTest hos personer med demens / kognitiv dysfunktion er blevet undersøgt i et klinisk studie på Bispebjerg Hospital i København. Studiet inkluderede 73 personer med demens i alderen mellem 68 og 96 år deltog i studiet. Flertallet af personer med let til moderat kognitiv dysfunktion (MMSE score >20) var i stand til at bruge og forstå DoloTest. Gennemsnitstiden til for at udfylde DoloTest var for denne gruppe 5 minutter, mod knap 2 minutter i valideringsstudiet. Link

 

DoloTest til screening af Depression

I et studie  i dansk almen praksis udfyldte 715 personer en DoloTest samt en depressions test. Personerne blev i venteværelset bedt om at udfylde testene i ventetiden, i øvrigt uanset årsagen til deres aftale i klinikken. De 715 personer udgjorde 68,5% af de spurgte. 34.3% af de adspurgte kom på grund af et smerterelateret problem. 16,1% (=hver ottende) opfyldte kriterierne for depression ved en selv-test. Det er vigtigt at det ikke er det samme som at have en depression, da det kræver en lægesamtale til diagnostisk afklaring. De personer, der opfyldte kriterierne for depression, havde alle signifikant højere score i alle emnerne i DoloTest. Det var muligt at beregne, at personer der scorede 65 eller højere på armen for ”dårligt humør” med en sensitivitet på 78% og en specificitet på 85% opfyldte kriterierne for depression. Det betyder, at det var muligt, at identificere 78% af dem der opfyldte kriterierne for depression, og 85% af dem, der ikke opfyldte depressionskriterierne.

Artiklen er blevet publiceret i International Journal of Family Medicine, og konkluderede at: “Conclusion. DoloTest can with a high sensitivity and specificity identify persons meeting criteria for depression and is an easy-to-use screening tool to identify patients with the coexistence of pain and depression.” Klik her for at komme til abstract og fri adgang til hele artiklen. Link (mulighed for at downloade hele artiklen gratis)

 

DoloTest Referencer:

 

DoloTest anvendes til tiltagende grad i videnskabelige studer, så listen over publikationer vil blive opdateret løbende.

 

Kristiansen K, Lyngholm-Kjaerby P, Moe C. Introduction and validation of DoloTest®: A new health-related quality of life tool used in pain patients. Pain Practice 2010, Apr 5. Link

Kristiansen K, Lyngholm-Kjaerby P, Moe C. DoloTest in general practice study: Sensitivity and specificity screening for depression. International Journal of Family Medicine 2012;2012:1-8 Link.

Kristiansen K, Shafiei R, Lyngholm-Kjaerby P, Moe C. DoloTest® and Cognitive Dysfunction: A Study of Use and Understanding. J Am Geriatr Soc 2010;58(12):2430-2. Link

Fu, Yu (2015) The influences of patient-professional partnerships on the self-management of chronic back pain: a mixed methods study. PhD thesis, University of Leeds. Link

Fu Y, Yu G, McNichol E, Marczewski K, José Closs S. The effects of patient-professional partnerships on the self-management and health outcomes for patients with chronic back pain: A quasi-experimental study. Int J Nurs Stud 2016, Jul;59:197-207.

Juhl AA, Karlsson P, Damsgaard TE. Fat grafting as treatment for persistent pain after breast cancer treatment-a randomized controlled clinical trial. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2016.

Zimmer T, Moeller CB, Westergaard ML, Nielsen DK. DoloTest may reflect the effect of psychological treatment in patients suffering from severe headache. The Journal of Headache and Pain. 18 September 2014. Link

T Zimmer*, CB Møller, ML Westergaard, D Kjeldgaard Nielsen, Department of Neurology, Danish Headache Center University of Copenhagen, Glostrup, Denmark. Headache management is more than just managing pain. The Journal of Headache and Pain 2014, 15(Suppl 1):C28 Link

Kelgaard D, Zimmer T. Can DoloTest predict the efficacy of psychological treatment in patients suffering from severe headache? The Journal of Headache and Pain. 21 February 2013 Link

G.M.Chombley, R. Towsend, F. Cameron, F.R. Cole. “Reducing misery, restoring lives: piloting an integrated pathway for patients with back pain”.  Poster British Pain Society, Annual Scientific Assembly 2016 Link

Kristiansen K. Assessment of Sleep and Health Related Quality of Life in Clinical and Epidemiological Pain Studies. Poster at 14th. World Congress on Pain, IASP, Milan August 2012

Kristiansen K, Correlation between Sleep, Pain and Depression in Primary Care Patients using DoloTest®. Poster at WONCA EUROPE; Warsaw, Sept. 9. 2011

Kristiansen K, Lyngholm-Kjærby P, Moe C. Validation of DoloTest® – a new pain assessment tool. Poster presented at 12th World Congress of the International Association for the Study of Pain, Glasgow, UK. August 17-22 2008.

Kristiansen K. DoloTest® compared with other pain assessment and health related quality of life tools regarding patient’s rating of domains and time burden. Poster presented at the Annual Scientific Meeting of the British Pain Society, Manchester, UK, 13-16th April 2010.

Kristiansen K. Self evaluated ability to work using DoloTest® among patients seeking primary care due to pain. Poster presented at the 3rd International Congress on Neuropathic Pain, Athens, Greece, May 27-30 2010.

Shafiei R, Johansen AH, Moe C, et al. Cognitive validation of DoloTest® by cognitive dysfunctioning patients. Poster presented at the 5th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Copenhagen, Denmark, September 3-6 2008.

Kristiansen K, Lyngholm-Kjaerby P, Moe C. Pain and major depressive disorder in primary care using DoloTest®. Poster presented at 13th World Congress on Pain, Montreal, Canada. 29